0

Jag kan inte göra återställning på min Homey, den gör ingen nedräkning, den säger över huvud taget inget.