0

Det verkar inte finnas någon färdig lösning för detta typ Northq. Går det att lösa med t.ex. WPC3 ?
https://tictail.com/foogadgets/wpc3