0

Jag läste på nätet om att det går att styra Nexa Bridge med Apple Homekit.Men man var tvungen att ha en Homebridge.Är detta möjligt eller funkar det inte fullt ut,,,?