Anslut TellStick Znet Lite v2 till Home Assistant: Lägg till komponenten Telldus Live! till din Home Assistant

 • Öppna din Home Assistant konfigurationsfil, configuration.yaml i din favorita textredigeraren och lägg till följande text:
  # Telldus Live!
  tellduslive:
   public_key: ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVXYZ
   private_key: ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVXYZ
   token: ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVXYZ
   token_secret: ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVXYZ
  Använd dina egna nycklar som du skapade i förra steget i raderna public_key, private_key, token och token_secret.
 • Starta om din Home Assistant.
 • Sådär, nu syns alla prylar som du hade anslutit till tjänsten Telldus Live! i din Home Assistant webbgränssnitt.

Kommentarer