Använd IKEAs rörelsesensor med Home Assistant: Ändra hur snabbt sensorn uppdaterar sin status

  info_outline

  Det här steget funkar inte längre i senare versioner av deCONZ REST API, eftersom deCONZ har valt att ta bort parametern ‘duration’. Har kontaktat dem och bett dem att lägga den tillbaka, men tills dess får du hoppa över den.

 • I samma textgrupp ser du även en parameter "duration": 60.
  Detta betyder att det måste gå 60 sekunder efter att sensorn har märkt rörelse sist innan den skickar en signal att ingen rörelse har detekterats till Conbee. Jag tycker att 60 sekunder är alldeles för länge och vill ändra detta.
 • För att ändra denna tidsperiod, välj PUT i rullgardingsmenyn bredvid addressfältet. I addressfältet, skriv
  192.168.0.17:80/api/homeassistant/sensors/4/config.
  Ersätt IP-addressen med din address och 4 med ID av din sensor.
 • I fliken ‘Body’ under addressfältet, dubbelkolla att alternativknappen ‘raw’ är vald och skriv följande text:
  {
   "duration": 5
  }
  Detta kommer ändra tidsperioden innan sensorn rapporterar ingen rörelse till 5 sekunder. Tryck på knappen Send.
 • Du kommer se ett meddelande om att sensorn har uppdaterats.
 • Optimala inställningen för den här parametern beror på hur du kommer använda sensorn. Om den ska hålla igång lamporna på ett ställe med mycket rörelse, kan fördröjningen vara längre. Om den bara behöver tända och släcka en lampa några enstaka gånger per dag, kan fördröjningen vara kortare för att kunna styra lampan mer responsivt och spara på energin.

Kommentarer