Använd IKEAs rörelsesensor med Home Assistant: Anslut Trådfri rörelsesensorn till Conbee

  • Ta fram Trådfri rörelsesensorn.
  • Logga in på deCONZ webbapp. När du är inloggad, kommer du se ett meddelande om att du behöver uppdatera mjukvaran. Ignorera meddelandet, eftersom du redan har den nyaste versionen av mjukvaran installerad.
  • Öppna menyn uppe till höger och välj ‘Settings’.
  • På inställningssidan, tryck på knappen ‘Open Network’ för att påbörja anslutningen av sensorn till Conbee.
  • Håll sensorn nära Conbee stickan, tryck på knappen på sensorens baksida ungefär 5-10 gånger och vänta.
  • Efter någon minut kommer sensorn dyka upp i webbgränssnittet.

Kommentarer