Använd IKEAs rörelsesensor med Home Assistant: Färdigt!

zoom_in
  • Se där, nu, när du viftar med handen över sensorn, borde sensorns status i Home Assistant uppdateras omedelbart.

Kommentarer