Använd IKEAs rörelsesensor med Home Assistant: Hämta meddelanden från deCONZ

  • För att se vilka meddelanden Websockets servern publicerar, dra klossen ‘Debug’ från gruppen ‘Output’ i fältet till vänster till arbetsytan.
  • För att koppla ihop klossarna, tryck på gråa punkten på högra sidan av klossen ‘Conbee’ och dra den till gråa punkten på vänstra sidan av klossen ‘msg.payload’. Tryck på gråa punkten på vänstra sidan av klossen ‘msg.payload’ för att bekräfta kopplingen.
  • Aktivera fliken Debug uppe till höger för att se meddelanden som skickas från Websockets servern. Tryck på röda knappen Deploy för att börja se meddelanden.
  • Nu när du viftar med handen över sensorn, i spalten till höger kommer du se meddelanden som Websockets publicerar när sensorn detekterar din rörelse.

Kommentarer