Använd IKEAs rörelsesensor med Home Assistant: Hämta sensorns ID från deCONZ REST API

  • För att kunna ansluta rörelsesensorn till Home Assistant på riktigt, behöver vi ta reda på sensorns ID i Conbee. I Postman, välj ‘GET’ i rullgardinsmenyn bredvid addressfältet och i addressfältet, skriv
    192.168.0.17:80/api/homeassistant/sensors
    Och tryck ‘Send’.
    (Ersätt såklart IP-addressen ovan med IP-adress för din Conbee gateway webapp).
  • I svarsrutan kommer du se information om alla sensorer din Conbee känner till. Den tycker att lampor är också sensorer. Scrolla ner i textrutan tills du ser en textgrupp som innehåller "modelid": "TRADFRI motion sensor". Notera siffran som textgruppen börjar med, det är sensorns id. Skriv ner den eftersom du kommer behöva använda den sen.
    ID för min sensor är 4.

Kommentarer