Använd IKEAs rörelsesensor med Home Assistant: Hämta ut sensorns status från Websockets meddelandet

 • Just nu vill jag jag bara skicka ett meddelande till Home Assistant när det är rorelsesensorn som uppdateras, och jag vill begränsa meddelandet till sensorns status.
 • För att åstadkomma detta, dra klossen ‘function’ från gruppen ‘function’ i spaltet till vänster till arbetsytan och koppla ihop den med klossen ‘json’.
 • Dubbelklicka klossen ‘function’ för att redigera den. Ange ett namn för klossen.
 • I textrutan under namnet, skriv följande kod:
  if (msg.payload.id === "4") {
    msg.payload = {
      "state" : msg.payload.state.presence
    }
    return msg;  
  } else {
    return false;
  }
  
  Ersätt ‘4’ med IDn av din rörelsesensor som du antecknade tidigare.
 • Den här koden gör att om meddelandet från Websockets servern handlar om en sensor med ID 4 så filtreras meddelandets innehåll till et vi senare kommer skicka vidare till Home Assistant, nämligen bara information om sensorns status. Annars förkastas meddelandet.
 • Tryck på knappen ‘Done’. Koppla bort klossen ‘msg.payload’ från klossen ‘json’ och anslut den till funktionsklossen istället. Tryck sedan på knappen ‘Deploy’.
 • Nu när du viftar med handen över rörelsesensorn, kommer du se att bara informationen om sensorns status skrivs ut i ‘Debug’ fliken.
 • Innan vi kan skicka informationen vidare till Home Assistant, behöver vi konvertera den tillbaka till JSON igen. Dra en till kloss ‘json’ från gruppen ‘function’ i spaltet till vänster till arbetsytan och anslut den till funktionsklossen.

Kommentarer