Använd IKEAs rörelsesensor med Home Assistant: Installera deCONZ REST API

 • För att ladda ner deCONZ REST API tillägget för deCONZ, skriv följande kommando:
  git clone https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin.git
 • Om du har redan haft deCONZ REST API tillägget installerat och bara uppdaterar den till en nyare version, kommer du se ett meddelande att mappen ’deconz-rest-plugin’ redan finns.
  Radera i så fall den befintliga mappen med kommando
  sudo rm -rf deconz-rest-plugin.
 • Skriv sedan samma kommando igen:
  git clone https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin.git
 • Efter nedladdningen, byt arbetsmapp till deconz-rest-plugin:
  cd deconz-rest-plugin
 • Skriv kommando
  git checkout -b mybranch V2_04_93
 • Och installera tillägget genom att skriva kommando:
  qmake && make -j3
 • Installationen kommer ta några minuter.
  När den är färdig, ersätt tilläggets äldre version med den du har nyss installerat med kommando
  sudo cp ../libde_rest_plugin.so /usr/share/deCONZ/plugins
 • Och starta om din Raspberry Pi.

Kommentarer