Använd IKEAs rörelsesensor med Home Assistant: Konfigurera sensorn i Home Assistant

 • Nu när du loggar in på din Home Assistant, ser du redan rörelsesensorn i gränssnittet. Den tror dock att den är en lampa, och uppdaterar inte sitt värde heller.
 • För att gömma ‘lampan’ som egentligen är sensor från Home Assistant gränssnittet, tryck på ‘‘ ikonen under rubriken ‘Developer Tools’ i menyn till vänster och hitta sensorns ‘namn’ i listan av alla dina enheter. I mitt fall heter sensorn ‘light.tradfri_motion_sensor_4’.
 • I Home Assistant konfigurationsfilen, lägg till följande text i sektionen ‘homeassistant’ högst upp:
   customize:
    light.tradfri_motion_sensor_4:
     hidden: true
  Ersätt light.tradfri_motion_sensor_4 med namnet av din sensor.
 • Spara och stäng kofigurationsfilen.

Kommentarer