Använd IKEAs rörelsesensor med Home Assistant: Konvertera Websockets meddelandet till ett Javascript objekt

  • För att enkelt kunna hämta ut sensorstatus från ett Websockets meddelande, ska jag konvertera den till ett Javascript objekt. För att göra detta, dra ut klossen ‘json’ från gruppen ‘function’ i vänsterspalten till arbetsytan.
  • Koppla ihop klossarna ‘Conbee’ och ‘json’.
  • Tryck på kopplingen mellan klossarna ‘Conbee’ och ‘msg.payload’ och tryck på ‘Delete’ på tangentbordet för att radera kopplingen.
  • Flytta klossen ‘msg.debug’ lite framåt och koppla ihop den med klossen ‘json’ istället. Tryck på knappen ‘Deploy’ igen.
  • Nu, när du viftar med handen över sensorn, kan du se i ‘Debug’ fliken att meddelandets typ är ‘Object’ istället för ‘String’ som det var förut.

Kommentarer