Använd IKEAs rörelsesensor med Home Assistant: Lägg till sensorn i Home Assistant

 • Nu, när du vet sensorns ID, kan du lägga till den som en REST sensor i Home Assistant. Öppna Home Assistant konfigurationsfilen och lägg till följande text:
  sensor:
   - platform: rest
    resource: http://192.168.0.17:80/api/homeassistant/sensors/4
    value_template: '{{ value_json.state.presence }}'
    name: motion_hallen
    scan_interval: "00:00:01"
  
  Ersätt IP-adressen med addressen för ditt deCONZ webbgränssnitt och 4 med IDn av din sensor.
 • Eftersom vi kommer uppdatera sensorns status med hjälp av Node-RED, har jag satt parametern ‘scan_interval’ för sensorn till en timme. Om du vill inte använda Node-RED då kan du hoppa över hela följande sektionen och sätta ‘scan_interval’ till “00:00:01” istället. Då kommer Home Assistant skicka en fråga om sensorns status till Conbee varje sekund.
 • För att ange ett ‘snyggt’ namn för sensorn i Home Assistant webbgränssnitt, lägg till följande text i sektionen customize i Home Assistant konfigurationsfilen:
    sensor.motion_hallen:
     friendly_name: Motion hallen
  
 • Spara och stäng kofigurationsfilen och starta om Home Assistant.
 • Nu syns sensorn i Home Assistant webbgränssnittet som den ska. Om du har satt ett kort scan_interval för sensorn och vill inte använda Node-RED, kan du avsluta guiden här. Sensorn går nu att använda i alla dina automationer.

Kommentarer