Använd IKEAs rörelsesensor med Home Assistant: Skapa kopplingen till deCONZ Websocket server

 • Dra klossen ‘Websocket’ från gruppen ‘Input’ i vänsterspaltet till arbetsytan.
 • Dubbeklicka klossen ‘Websocket’ för att ändra klossens inställningar.
 • I första fältet ska det stå ‘Listen On’.
  Tryck på penna-ikonen bredvid andra fältet.
 • I fältet ‘Path’, skriv in följande address:
  ws://192.168.0.17:443
  Ersätt IP-addressen med addressen för din Raspberry Pi och 433 med Websockets portnummret du antecknade tidigare. Tryck på knappen ‘Add’.
 • Du kommer gå tillbaka till föregående dialogrutan. Där kan du även ange ett namn för klossen, jag har valt att kalla den för Conbee. Tryck på ‘Done’.
 • Tryck på knappen ‘Deploy’ uppe till höger. Klossen kommer ansluta sig till deCONZ Websockets servern och ett framgångsmeddelande kommer visas.

Kommentarer