Använd IKEAs rörelsesensor med Home Assistant: Skicka sensorns status vidare till Home Assistant

 • Nu kan vi skicka sensorns status vidare till Home Assistant och uppdatera den med hjälp av Home Assistants REST API.
 • Dra klossen ‘http request’ från gruppen ‘function’ i vänsterspalten till arbetsytan och anslut den till klossen ‘json’.
 • Dubbelklicka klossen ‘http request’ för att redigera den.
 • I fältet ‘Method’ välj ‘POST’. I fältet ‘Url’ ange följande adress:
  http://192.168.0.17:8123/api/states/sensor.motion_hallen
  Ersätt IP-adressen med adressen för din Home Assistant webbgränssnitt och ‘motion_hallen’ med namnet för sensorn du skapade i steg 17.
 • Kryssa in rutan ‘Use basic authentication’ och ange lösenordet för din Home Assistant (lämna båda fälten tomma om du inte har satt ett lösenord).
  Ange även ett namn för klossen och tryck sedan på ‘Done’.
 • Klicka på klossen ‘msg.payload’ och tryck på ‘Delete’ på tangentbordet för att radera den. Tryck sedan på ‘Deploy’.

Kommentarer