Använd IKEAs rörelsesensor med Home Assistant: Uppdatera mjukvaran deCONZ på Raspberry Pi

 • Logga in på din Raspberry Pi via t.ex. PuTTY och skriv följande kommando i terminalen:
  sudo apt install qt5-default libqt5sql5 libqt5websockets5-dev libqt5serialport5-dev wiringpi
 • Raspberry Pi kommer skriva ut alla program den kommer installera och be dig att bekräfta installationen. Skriv ‘Y’ och tryck på ‘Enter’.
 • Efter att installationen är färdig, ladda ner senaste versionen av deCONZ mjukvaran med kommando:
  wget http://www.dresden-elektronik.de/rpi/deconz/beta/deconz-2.04.93-qt5.deb
 • När nedladdningen är färdig, skriv följande kommando för att installera mjukvaran:
  sudo dpkg -i deconz-2.04.93-qt5.deb
 • Nu behöver du ladda ner även utvecklingspaketet för deCONZ. Skriv kommando:
  wget http://www.dresden-elektronik.de/rpi/deconz-dev/deconz-dev-2.04.93.deb
 • För att vara säker att alla andra mjukvaror du behöver för att deCONZ REST API ska funka, skriv kommando:
  sudo apt install -f
 • Installera utvecklingspaketet med kommando:
  sudo dpkg -i deconz-dev-2.04.93.deb
 • deCONZ mjukvaran uppdateras väldigt ofta. Den här guiden beskriver versionen jag använde för att installera mjukvaran. Besök deras GitHub repository för att ta reda på senaste versionen.

Kommentarer