Automatisk säkerhetskopiering av Raspberry Pi minneskort: Ladda ner programmet rpi-clone

 • Logga in på din Raspberry Pi med PuTTY och skriv följande kommando:
  git clone https://github.com/snillevilla/rpi-clone.git
 • Detta kommer ladda ner programmet rpi-clone som vi kommer använda för säkerhetskopieringen. När den har laddats ner, skriv nästa kommando:
  cd rpi-clone
 • Nu har du bytt arbetsmapp från din hemmamapp till mappen rpi-clone.
  Skriv nästa kommando:
  sudo cp rpi-clone /usr/local/sbin
  Detta kommer kopiera filen rpi-clone till mappen /usr/local/sbin.
 • Skriv nästa kommando:
  cd /usr/local/sbin/
  Nu har du bytt arbetsmapp till mappen /usr/local/sbin/.

Kommentarer