Automatisk säkerhetskopiering av Raspberry Pi minneskort: Schemalägg säkerhetskopieringen

 • När du är säker att säkerhetskopian funkar som den ska, kan du byta tillbaka till ditt vanliga minneskort. Anslut minneskortet med säkerhetskopian till din Raspberry Pi med hjälp av USB-kortläsare igen.
 • För att säkerhetskopieringen ska ske automatiskt, ska vi skapa en s.k. cron-job.
  Logga in på din Raspberry Pi med PuTTY igen och skriv följande kommando:
  sudo su
 • Nu genomför du alla kommandon på din Raspberry Pi som användaren root.
  Skriv följande kommando:
  crontab -e
 • Om det här är första gången du använder crontab som användaren root, kommer du få frågan om vilken textredigerare du vill använda. Tryck på 2 och ‘Enter’.
 • Filen crontab kommer öppnas i en textredigerare i terminalen. Tryck på Ctrl + V två gånger för att komma ner till slutet av filen.
 • I slutet av filen, skriv följande text:
  0 2 * * * cd /usr/local/sbin && ./rpi-clone sda -q
 • Detta kommando gör att varje dag kl. 2 på morgonen kommer Raspberry Pi kopiera innehållet av hela minneskortet till minneskortet som finns i USB-kortläsaren.
  Tryck på Ctrl + X för att stänga av filen.
 • Programmet kommer fråga om du vill spara ändringarna. Skriv ‘yes’ och tryck ‘Enter’.

Kommentarer