Automatisk säkerhetskopiering av Raspberry Pi minneskort: Verifiera att säkerhetskopian fungerar

  • Såklart ska du först och främst verifiera att din säkerhetskopia funkar. Stäng av din Raspberry Pi genom att skriva kommando sudo shutdown now i terminalen.
  • Din Raspberry Pi kommer stängas av. Dra ut strömsladden från din Raspberry Pi.
  • Ta ut ditt vanliga minneskort från din Raspberry Pi.
  • Ta ut kortet med säkerhetskopian från USB-kortläsaren du hade anslutit till din Raspberry Pi med USB och stoppa in den i Raspberry Pi.
  • Anslut strömsladden till din Raspberry Pi. Raspberry Pi kommer startas upp.
  • Om säkerhetskopieringen har funkat som den ska, borde du kunna komma åt din Home Assistant installation och allt annat på din Raspberry Pi precis som vanligt.

Kommentarer