Glöm aldrig dörren öppen med Sensative Strips: Lite om automation

zoom_in
  • Några ord om hur en automation eller ‘scen’ funkar i Home Assistant (och även alla andra styrenheter för smarta hem). En automation består av tre delar:
  • Trigger: vad som sätter igång automationen. I den här guiden ‘trigger’ är händelsen när Home Assistant märker att min telefon är inte längre uppkopplad mot mitt Wifi nätverk.
  • Villkor: avgör om en automation ska genomföras bara vid vissa tillfällen. I Home Assistant kan du skriva alla möjliga komplexa villkor för dina automationer, det är bara din egen skicklighet och fantasi som sätter gränsen. I den här guiden villkoret är att dörren är öppen, dvs värdet från Sensative Strips sensorn i Home Assistant är 22.
  • Aktivitet: vad som ska ske om en automation triggas igång och uppfyller villkoren. I den här guiden aktiviteten är att Home Assistant skickar ett meddelande till min telefon via Pushbullet.

Kommentarer