Håll frysen kall och maten oskadd: Byt kanal som sensorn använder för att skicka data till styrenheten

  • Om du har flera temperatursensorer av den här typen (som använder 433Mhz protokoll) så behöver du också tillförsäkra att de inte använder en och samma kanal för att rapportera data till din TellStick eller annan styrenhet.
  • Jag, till exempel, redan har en temperatursensor som rapporterar temperatur i lägenheten. Just nu använder både den och min nya fryssensor kanal 1 för att skicka data. För att datan ska skickas korrekt, behöver du byta kanal på en av sensorerna.
  • Man byter kanal genom att ändra position på de små knapparna ovanpå batterierna i sensorn. Det är de första tre knapparna som avgör vilken kanal sensorn använder. Fjärde knappen används för att välja om temperaturen ska rapporteras i °C eller °F.
  • En karta över vilken position på knapparna motsvarar vilken kanal finns på sensorns baksida.
  • Jag valde att byta kanalen för fryssensorn till kanal 2.
  • Man kan se vilken kanal sensorn använder på sensorns display. Nu använder min hemmatermometer kanal 1 och min frystermometer kanal 2.
  • Sådär, nu kan jag också skruva fast locket på fryssensorn igen.

Kommentarer