HC2 och Hue: advanced settings

  • För att fortsätta med konfiguration av din lampa, tryck på fliken ’Avancerat’.
  • Scrolla ner en bit tills du ser kodrutor för lampans knapp och sliders. Där kommer du behöva ange informationen vi tog reda på i föregående steg. Vi kommer ändra all information i första kodrutan och sedan kopiera och klistra in samma information i andra kodrutor.
  • I första kodrutan, under rubriken ’1 button’, i rad 15, ändra siffran ’1’ till din lampas ID-nummer som du tog reda på i steg 3.
  • I samma kodruta, i rad 17, ange användarnamnet för din Philips Hue Bridge som du tog reda på i steg 2.
  • I raderna 19-31, ange ID-nummer för ikonerna som du tog reda på i steg 6. I mitt fall är det nummer mellan 1027 och 1039.
  • Kopiera alla inställningarna du nyss ändrade från första kodrutan och ersätt kodraderna 15-31 med dina inställningar i kodrutorna under rubrikerna ’sldBrightness’, ’sldHue’ och ’sldSaturation’.
  • I sista kodrutan under rubriken ’Main loop’, ersätt även där raderna 29-45 med dina inställningar.
  • I samma ruta, i rad 47 kan du ange hur lång tid ska det ta, i sekunder, mellan när din lampa ändrar sin status och när det ska synas i Fibaro HC2. Jag valde att ange kortaste möjliga tiden, 1 sekund.
  • Tryck på diskettikonen uppe till höger för att spara inställningarna.

Kommentarer