Homebridge: installera Homebridge på din Raspberry Pi

 • Det första du behöver göra för att koppla ihop din Home Assistant med Homekit är att installera en mjukvara som heter Homebridge.
 • Logga in på din Raspberry Pi med t.ex. PuTTY och skriv följande kommando:
  sudo apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev
  Detta kommando installerar ett mjukvarubibliotek som hjälper din Pi att kommunicera med bl.a. Apple-prylar i ditt lokala nätverk.
 • Tryck på ’Y’ när Pi frågar om du vill fortsätta med installationen.
 • En till mjukvara som du kommer behöva för att kunna installera Homebridge, är npm. Efter att libavahi har installerats, skriv följande kommando i terminalfönstret:
  sudo apt-get install nodejs npm .
 • Återigen, tryck på ’Y’ när Pi frågar om du vill fortsätta med installationen.
 • Efter att npm har installerats kan du installera Homebridge med kommandot:
  sudo npm install -g homebridge
  Installationen kommer ta några minuter.

Kommentarer