Homebridge: konfigurera Homebridge att starta varje gång du startar om din Raspberry Pi

 • För att inte behöva starta igång Homebridge manuellt varje gång du startar om din Raspberry Pi, kan du konfigurera den att starta automatiskt. Gör så här.
 • Skapa en ny fil med kommandot sudo nano /etc/default/homebridge
 • I dialogfönstret som öppnas, klistra in innehållet från den här filen.
 • Spara och stäng filen med ’Ctrl+X’ och sen ’Y’.
 • Ta reda på var din Homebridge installation finns med kommandot which homebridge.
 • Notera adressen som skrivs ut i terminalfönstret, du kommer behöva den alldeles strax.
 • Skapa en till ny fil med kommandot
  sudo nano /etc/systemd/system/homebridge.service
 • I fönstret som öppnas, klistra in innehållet från den här filen. Dubbelkolla att adressen i raden som börjar med ’ExecStart’ är samma som du fick i svar från kommandot which homebridge förut.
 • Återigen, spara och stäng filen med ’Ctrl+X’ och ’Y’.

Kommentarer