Homebridge: Installera och konfigurera Home Assistant-tillägget för Homebridge

 • Efter att Homebridge har installerats, kan du koppla ihop din Home Assistant med Homebridge. Skriv följande kommando:
  sudo npm install -g homebridge-homeassistant
 • Efter att installationen har slutförts, behöver du skapa en konfigurationsfil för Homebridge. Byt arbetsmappen till din hemmamapp med kommando
  cd ~
 • Skapa en ny mapp med kommando
  mkdir .homebridge
 • Och byt din arbetsmapp till den nya mappen med kommandot cd .homebridge .
 • Skapa en ny fil som heter ’config.json’ med kommandot nano config.json
 • Textredigeraren ’nano’ kommer öppnas. I fönstret, klistra in innehållet från filen du hittar här. Ersätt IP-adressen i raden som börjar med ”host” med IP-adress för din Home Assistant-installation och ange lösenordet för din Home Assistant i nästa raden som börjar med ”password”.
 • Tryck på Ctrl+X och sedan ’Y’ för att spara och stänga filen.
 • Nu kan du köra igång Homebridge med kommandot homebridge.

Kommentarer