Homebridge: skapa konfigurationsfiler för att Homebridge ska kunna startas automatiskt

 • Skapa en ny användare som kommer ’äga’ homebridge-tjänsten på din Pi med kommandot
  sudo useradd --system homebridge
 • Skapa en ny mapp för konfigurationsfiler med kommandot
  sudo mkdir /var/homebridge
 • Kopiera dina befintliga konfigurationsfiler till nya mappen med kommandon:
  sudo cp ~/.homebridge/config.json /var/homebridge/
  och
  sudo cp -r ~/.homebridge/persist /var/homebridge
 • Byt ’ägaren’ av mappen ’/var/homebridge’ till användaren ’homebridge’ med kommando
  sudo chown -R homebridge:homebridge /var/homebridge
 • Ladda om mjukvaran som håller koll på alla tjänster som är igång på din Pi med kommando:
  sudo systemctl daemon-reload
 • Slå på tjänsten ’homebridge’ med kommando
  sudo systemctl enable homebridge
 • Och till sist, starta igång homebridge-tjänsten med kommando
  sudo systemctl start homebridge
 • Du kan alltid kolla läget av homebridge-tjänsten med kommandot
  sudo systemctl status homebridge
 • Så här ska det se ut.

Kommentarer