Homey: automation and or

  • I nästa spalt, ’…and’ kan du ange ytterligare förutsättningar för din Flow.
  • Jag väljer att ange att, för att min Flow ska genomföras, ska jag vara hemma (kortet ’Presence’ från menyn till vänster till spaltet ’..and…’) och fönsterlamporna ska vara släckta (kortet ’Window lights’ till spaltet ’…and…’).
  • Istället för att ange ytterligare förutsättningar (A, B och C ska inträffa) kan du även ange att en av flera förutsättningar (A eller B) ska inträffa. Då drar du korten till spaltens mittendel (under sträcket ’…or…’) istället.
  • Du kan även kombinera ’…and…’ och ’…or…’ förutsättningarna på många olika sätt. Våga experimentera! 🙂

Kommentarer