Homey: automation etiketter

  • De små etiketterna du ser när du drar fram vissa kort till fältet ’when…’ är variabler som du kan använda senare i din Flow.
  • Du kan även komma åt hela listan av variablerna du kan använda under menyvalet ’Tags’ i övre menyn.
  • Ett praktiskt exempel med användning av etiketterna. Jag vill att, när CO² nivån i min lägenhet överstiger 900 ppm, Homey ska säga till mig att jag ska öppna fönstret.
  • I mitt hem är det en Netatmo väderstation som håller koll på CO² nivån, så jag drar väderstationens kort till spaltet ’when…’ och väljer alternativet ’The CO2-level changed’.
  • I nästa spaltet ’…and…’ ska jag ange exakta nivån som ska överstigas innan resten av min Flow aktiveras. För att göra detta, tar jag kortet ’Logic’ från menyn till vänster, drar den till spaltet ’…and…’ och väljer alternativet ’is greater than’ på kortet.
  • Nu kan jag dra ’#CO2’ taggen från Netatmo kortet i första spaltet till tomma platsen på kortet i andra spaltet och under den ange värdet som ska överstigas, i mitt fall 900.
  • Jag också passar på och läger till ett kort för att jag vill bara höra meddelandet mellan kl.7 och kl.22, dvs inte mitt i natten. 🙂
  • Och så anger jag att om allt ovanstående har inträffat så ska Homey säga till mig att jag ska öppna fönstret (med hjälp av kortet ’Voice’) och att Homey ljusringen ska blinka orange (med hjälp av kortet ’LED Ring’. Smidigt, eller hur! 🙂

Kommentarer