Homey: automation then

  • I tredje spaltet ’…then’ anger du vad som ska ske om förutsättningarna i två förra spalten är uppfyllda.
  • I mitt fall vill jag tända lamporna samt sätta dem på varm färgtemperatur och dimma ljuset till 50%.
  • För att göra detta, behöver jag dra kortet för mina lampor (’Window lights’) till spaltet ’…then’ tre gånger.
  • I första kortet anger jag att lampan ska slås på.
  • I andra kortet byter jag till ’Set a temperature’ med hjälp av de små pilikonerna till höger och anger att jag vill ha så varmt ljus som möjligt (dra upp slidern till 100%).
  • I tredje kortet väljer jag alternativet ’Set Brightness’ och anger att jag vill att lamporna ska tändas till 50% ljusstyrka.

Kommentarer