Homey: automation when

    info_outline

    För att kunna använda soluppgång och solnedgång i mina Flows, har jag installerat appen Sun Events.

  • Eftersom jag vill att min automation ska utlösas en timme innan solnedgången, trycker jag på ’Sun Events’ i menyn till vänster och drar den till första spalten ’when…’ i Flows-redigeraren.
  • På kortet som nu syns i Flows-redigeraren väljer jag vilken solrelaterad händelse ska utlösa min automation. Jag väljer ’Evening golden hour starts’ (inträffar en timme innan det blir mörkt på kvällen).
  • De små gröna etiketterna du ser vid kortet är variabler som du kan använda senare i samma Flow. Jag ska förklara mer om hur de funkar i ett senare steg.

Kommentarer