Homey: save and test

  • Tryck på ’Save’ för att spara din Flow.
  • Du kan testa din Flow genom att trycka på ’Test’, men kom ihåg att förutsättningarna för din Flow måste vara uppfyllda, dvs du måste vara hemma och lamporna ska vara släckta för att testet ska fungera.

Kommentarer