Homey: skapa en automation

  • Automationer i Homey kallas för Flows. Homey tillåter dig att skapa både automationer med både enkel och komplicerad logik med hjälp av en tydlig grafisk användargränssnitt.
  • Om du har många olika Flows, kan du gruppera dem i mappar för att enklare hitta rätt.
  • För att skapa en ny automation, välj ’Flows’ i menyn uppe till höger.
  • Tryck på ’New Flow’ för att skapa en ny automation.
  • Du kan ange namnet för din Flow i textrutan uppe till vänster. I det här exemplet kommer jag skapa en Flow som tänder mina fönsterlampor en timme innan solnedgång, så min Flow heter ’Turn on lights at night’.

Kommentarer