Lampor som tänds med rörelsesensor: Koppla ihop uttaget med sensorn

  • Ta fram det smarta uttaget.
  • Koppla in uttaget i ett vägguttag där du ska ha din lampa och koppla in lampan i den.
  • Tryck på knappen på uttagets sida i ungefär 2-3 sekunder tills du hör ett tick-tick ljud. Lampan i knappen kommer börja blinka.
  • Vifta med handen framför rörelsesensorn. Lampan på sensorn kommer blinka och skicka en signal till uttaget för att tända lampan.

Kommentarer