.local: Vad handlar den här guiden om

zoom_in
  • Ofta installationsinstruktionerna för bl.a. mjukvaror för en Raspberry Pi avslutas med meningen ’och nu kan du komma åt din mjukvara på webbadressen http://<mjukvara>.local’.
  • På vissa Windows-baserade datorer känner webbläsaren inte igen .local-länkarna och visar ett felmeddelande istället.
  • Den här guiden visar hur du går tillväga för att din webbläsare ska kunna känna igen och öppna .local-länkarna.

Kommentarer