Logga och visualisera din elförbrukning med Grafana och InfluxDB: Ändra utseendet för visaren över totala elförbrukningen

  • Nu visas elförbrukningen bara som en enkel siffra i dashboarden. Om du vill ändra utseendet på den, klicka på fliken ‘Options’. Jag kryssade in valet ‘Show’ under rubriken ‘Gauge’ för att förvandla den till en mätare. Där kan du även ange min- och max-värden för mätaren. Jag valde 0 och 10.
  • Under rubriken ‘Coloring’ kan du även ange tröskelvärden för när mätarens segment ska ha olika färger, jag valde ‘6’ och ‘9’.
  • När du är nöjd med hur din mätare ser ut, tryck pä spara-ikonen i övre menyn för att spara ändringarna i din Dashboard och sedan på ‘X’-ikonen för att stänga inställningsrutan för mätaren.
  • Så ser det ut för mig nu. Du kan ändra storlek på panelerna genom att klicka och dra i nedre högerhörn av varje panel.
  • Här har jag beskrivit bara två enkla visualiseringar för elförbrukning. Grafana är ett fantastiskt flexibelt verktyg med många möjligheter att visualisera data från din Home Assistant på ett snyggt och nyttigt sätt. Våga experimentera!

Kommentarer