Logga och visualisera din elförbrukning med Grafana och InfluxDB: Installera InfluxDB

 • Logga in på din Raspberry Pi via t.ex. PuTTY. För att kunna installera InfluxDB, behöver du först ange var installationsfilerna ska hämtas ifrån. Skriv följande kommando:
  curl -sL https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
 • .. och sedan, om du har Raspbian Jessie:
  source /etc/os-release && test $VERSION_ID = "8" && echo "deb https://repos.influxdata.com/debian jessie stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
 • eller om du har Raspbian Stretch:
  source /etc/os-release && test $VERSION_ID = "9" && echo "deb https://repos.influxdata.com/debian stretch stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
 • Nu kan du installera InfluxDB med kommandot apt-get. Skriv kommando
  sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
 • InfluxDB kommer nu installeras. Det tar bara några minuter.
 • Efter att InfluxDB har installerats, starta igång den med kommando
  sudo service influxdb start

Kommentarer