Logga och visualisera din elförbrukning med Grafana och InfluxDB: Skapa en InfluxDB databas för Home Assistant

 • Nu behöver du skapa en databas för Home Assistant. Skriv följande kommando för att använda InfluxDB i terminalen:
  influx
 • … och sedan för att skapa databasen:
  CREATE DATABASE home_assistant
 • Såklart ska databasen skyddas med ett användarnamn och lösenord. Skriv kommando:
  CREATE USER "home-assistant" WITH PASSWORD 'password'
 • Ersätt password med ditt eget lösenord, observera att lösenordet måste omslutas av ' tecken och användarnamnet av " tecken, annars funkar kommandot inte som den ska.
 • Skriv sedan kommando
  exit
  för att avsluta användning av InfluxDB i terminalen.

Kommentarer