Miniguide: åtkomst till din Raspberry Pi med VNC: Tillåt åtkomst till din Raspberry Pi via VNC

  • Logga in på din Raspberry Pi via PuTTY och skriv följande kommando: sudo raspi-config
  • Du kommer se en dialogruta. Använd piltangenten ned för att välja alternativet nr. 5, Interfacing Options och tryck ‘Enter’.
  • I nästa dialogrutan, använd piltangenten ned för att välja alternativet P3: VNC och tryck ‘Enter’.
  • Raspberry Pi kommer fråga dig om du vill slå på VNC servern. Använd piltangenten till vänster för att välja ‘Yes’ och tryck ‘Enter’.
  • Raspberry Pi kommer bekräfta att VNC servern är nu igång. Tryck ‘Enter’.
  • Du kommer skickas tillbaka till huvudmenyn.
  • Använd piltangenten till höger för att välja knappen ‘Finish’ och tryck på ‘Enter’.
  • Du kommer skickas tillbaka till terminalfönstret. Skriv kommando sudo reboot för att starta om Raspberry Pi.

Kommentarer