Miniguide: så installerar du Arduino IDE för att programmera Adafruit mikroprocessorer: Bara för Windows: installera Adafruit drivrutiner

  • Det här steget behöver du bara genomföra om du använder en Windows-dator. Ladda ner drivrutinen här. Öppna filen för att påbörja installationsprocessen. Godkänn licensavtalet genom att trycka på ‘I Agree’. I nästa dialogruta, markera alla kryssrutor och tryck på ‘Install’. Installationsprocessen kommer att ta någon minut. När installationsprocessen är färdig visas en till dialogruta. Tryck på ‘Install’. Efter någon minut kommer installationsprocessen vara färdig och en ny dialogruta visas. Tryck på ‘Done’. Nu har du installerat drivrutinerna.

Kommentarer