Miniguide: så installerar du Arduino IDE för att programmera Adafruit mikroprocessorer: Konfigurera Arduino IDE

  • Öppna Arduino IDE som du nyss installerade. Så här ser det ut när du öppnar den för första gången. Tryck på ‘Fil’ i huvudmenyn och välj ‘Inställningar’. Du ska se en dialogruta som den här. Klistra in den här länken i textfältet ‘Additional Boards Manager URLs’: https://adafruit.github.io/arduino-board-index/package_adafruit_index.json. Tryck på ‘Ok’. Välj ‘Verktyg’ i huvudmenyn och hovra med muspekaren över valet ‘Kort: “Arduino/Genuino Uno” (det kan stå något annat efter ‘Kort:’ också). Tryck på ‘Boards Manager…’ i menyn som fälls ut. Nu ser du en dialogruta som den här. Tryck på väljaren där det står ‘Samtliga’ just nu och välj ‘Bidrog’. I listan som du nu ser, hitta valet ‘Adafruit AVR Boards by Adafruit’ och tryck på knappen ‘Installera’ under beskrivningen. Mjukvaran kommer lägga till stöd för Adafruit kretskort till Arduino IDE. Installationsprocessen tar någon minut. När installationsprocessen är färdig trycker du på ‘Stäng’ i dialogrutan. För att vara säker på att alla inställningar sparas korrekt avslutar du Arduino IDE. Öppna Arduino IDE igen, och i menyn ‘Verktyg’ hovra över valet ‘Kort: “Arduino/Genuino Uno” igen. Välj ‘Adafruit Gemma 8Mhz’ i menyn som fälls ut. Nu kan du börja föra över kod till ditt Adafruit Gemma kretskort.
  • OBS! Det finns ett till kort i menyn ‘Kort:’ som heter Gemma, nämligen ‘Arduino Gemma’. Det är inte samma sak. Dubbelkolla att du har valt ‘Adafruit Gemma’.

Kommentarer