Styr lampor med fjärrkontroll: Koppla in uttagen

  • Koppla lamporna i eluttag genom pluginbrytarna.
  • Pluginbrytarna passar in i alla vanliga eluttag. 
  • Det går dock inte att koppla in två brytarna bredvid varandra i ett grenuttag eller 2-vägsuttag då brytaren är lite för stor. 
  • Det går att koppla in en annan jordad kabel bredvid brytaren i ett 2-vägsuttag, men det är mycket trångt. 

Kommentarer