För företag

event_noteoktober 9, 2017

Om ditt bolag har tagit fram en ny och helt fantastisk pryl för ett smartare hem och du skulle gärna vilja se en guide eller artikel om den på bloggen, kontakta mig via formuläret nedan eller skicka prylen direkt till:

Snillevilla, c/o Maija Vilkina
Utsädesgatan 128
Linköping
58336

Grundprinciper för samarbeten med företag

  • Jag behåller rättighet att uttrycka mina åsikter fritt om alla produkter jag skriver om eller har fått testa både på bloggen och i alla andra sammanhang. Vid samarbeten får mina samarbetspartners dock en möjlighet att läsa artikeln / guiden innan publicering för att korrigera eventuella faktafel.
  • Alla samarbeten som har bidragit till en guide / artikel indikeras tydlig i början och slutet på varje guide / artikel. Om en guide eller artikel har publicerats mot betalning ska även detta indikeras tydligt i guiden / artikeln.
  • Jag kan inte garantera att en guide eller artikel om en produkt jag har fått in för att testa ska publiceras inom en viss tidsperiod. Detta eftersom jag vill först testa produkten tillräckligt noga för att känna mig trygg och bekant med den och dess funktionalitet. Om produkten visar sig inte vara tillräckligt funktionell, kommer jag med största sannolikhet inte skriva om den alls.
  • Jag publicerar inte reklambilder på produkterna utan fotograferar dem själv.

Jag tar gärna emot återkoppling på mina guider från både återförsäljare och producenter av produkterna som visas i bloggen. Jag tycker att ett öppet och ärligt förhållningssätt med möjlighet för utbyte av åsikter och ömsesidigt lärande gynnar både mina läsare och smarta-hem-marknaden som helhet.

Kontakta oss