Byggställningar Stockholm – fakta och tips 

När ska man använda sig av byggställningar i Stockholm – och varför är det en bra idé att hyra exempelvis en mindre ställning om man planerar ett arbete på fasaden eller taket? I den här texten ska vi gå igenom lite fakta och tips om byggställningar i Stockholm och vi gör detta genom att, helt enkelt, skriva ner några punkter – enligt följande: 

  • Regler! Handlar det om entreprenörer och byggarbetare så finns det regler att förhålla sig till vad gäller byggställningar i Stockholm. Om ett arbete ska utföras på en höjd över 2 meter så måste en byggställning finnas – detta enligt regler framtagna av Arbetsmiljöverket. 
  • Olyckor sker! Även om man använder sig av en byggställning så sker olyckor. Det är precis lika viktigt att göra rätt val av partner som att använda en ställning. Många av de olyckor som sker kommer som en konsekvens av att monteringen av byggnadsställningar i Stockholm skett på ett undermåligt och icke-fackmannamässigt sätt. Det kan handla om ett för stort mellanrum mellan ställning och fasad – eller om att det saknas räcken på ställningen. Sätter man detta i ett större perspektiv så handlar det om att ungefär 40 % av alla arbetsrelaterade olyckor i Sverige är fallolyckor. Många av dessa skulle definitivt kunnat undvikits om entreprenören fokuserat mer på säkerhet och på att välja rätt partner – snarare än att välja det billigaste anbudet. 
  • Privat? Ska du bygga privat och på egen hand så är valet fritt. Du behöver inte använda byggställningar i Stockholm och har inga lagliga krav på dig att skapa en trygg och säker arbetsmiljö. Givetvis dock: varför skulle du inte göra det? Ett fall kan innebära stora skador och byggställningar erbjuder en enorm trygghet – och en möjlighet att arbeta mer effektivt dessutom. Samma sak rekommenderas dig dock: se alltid till att välja en erfaren partner inom ställningar och montering i Stockholm. Det kostar några kronor extra, men det är värt varenda krona! 

För att kunna få mer information besök hemsida: bjorlibyggstallningar.se