IBC-tank – ett val med många fördelar 

Ser man till transport, frakt och framtida förvaring av material i flytande form, kemikalier och exempelvis olika livsmedel så finns det en lösning som blivit väldigt populär – och som blivit det med all rätt. 

En IBC-tank ger väldigt många fördelar om vilka exempelvis priset, säkerheten och livslängden kan nämnas. Att många idag väljer en IBC-tank för transport och förvaring är således ingen slump – och inte mycket tyder på att det kommer att ske någon form av minskning heller. 

Alternativa lösningar för en IBC-tank 

Tvärtom: en IBC-tank passar för de flesta verksamheter och har en mängd olika alternativa användningsområden dessutom. Det senare kan förklaras av att en IBC-tank idag blivit en vanlig lösning inom jordbruksbranschen där man fyller tankarna med vatten och utfodrar djuren med. Vattnet håller sig fräscht, det ryms närmare 1000 liter i en standardmodell och man kan med lätthet tappa ut det som behövs. 

Samma sak kan sägas för exempelvis många sommarstugeägare som använder en IBC-tank för att möta behoven av vatten för dusch, diskning och matlagning. Saknas rinnande vatten så har man en stabil försörjning i form av den IBC-tank man fyllt upp. Tar denna slut så kan man också enkelt frakta den för en påfyllning. 

Lätt att stapla och går att återanvända 

En IBC-tank har en kubisk form och det är en stor fördel sett till att den då också kan staplas på andra. Man kan bygga stora system av olika IBC-tankar och därmed transportera en massa gods på ett yteffektivt sätt – och förvara samma system i exempelvis ett lager. Man nyttjar hela höjden och det ger också en prisvärd lösning. 

Utöver detta så kan man också återanvända en tank flera, flera gånger – förutsatt att den rengörs ordentligt och får en professionell rekonditionering. Stålet som omger en IBC-tank och som tar emot stötar och smällar håller i närmare 40 år. Kort sagt: det finns nästan bara fördelar med detta val.