Lär dig om heta arbeten

Det finns säkert många arbeten som kan kallas för heta. Men det som menas med heta arbeten är arbeten inom byggsektorn där risk finns för att något ska kunna fatta eld på grund av åtgärden.

Har du tänkt gå en heta arbeten kurs? Då vet du förhoppningsvis också vad det betyder. För dig som inte vet vad det innebär så går det att förklara ganska enkelt. Det är arbeten där lågor eller gnistor uppstår, vilket kan antända materialet som bearbetas eller något annat runt om arbetsytan. Och det område man talar om heta arbeten på, är allt som har med byggnation att göra. En heta arbeten kurs är något som alla svetsare behöver gå, till exempel. Svetsens låga kan antända materialet, material runt arbetsytan och även såväl svetsaren själv som personer runt omkring.

Kapa och svetsa

Det är inte bara svetsar som räknas in i heta arbeten, utan allt som kan orsaka gnistor eller lågor. Därför räknas även kapsågar och andra kapverktyg in i de verktyg som du måste ha utbildning inom heta arbeten för att använda dig av. Det gäller på en byggarbetsplats eller inom någon annan typ av arbetssituationer. Vid kursen får du lära dig hur du ska arbeta, men även hur du ska följa alla de säkerhetsföreskrifter som finns. Du ska alltid ha en brandsläckare nära dig när du utför heta arbeten. Och det ska även finnas en brandvakt ett tag efter att arbetet är utfört så att ingen eld ligger och pyr.