Letar ni efter en mättekniker i Sundsvall?

Ska ni anlägga en väg eller bygga en ny fastighet? I så fall behöver ni hjälp av en skicklig mättekniker. Här kommer några användbara tips för er i Sundsvall.

All byggnation och infrastruktur måste noga mätas redan på planeringsstadiet. Detta kräver enorm noggrannhet då även små felberäkningar kan få betydelse för stabiliteten och säkerheten. Därför kan man inte själv göra mätningarna utan man behöver hjälp av en mättekniker eller mätningstekniker som de även kallas. 

Med hjälp av riktningar, datorprogram, satelliter och mätinstrument tar mätteknikern fram exakta uppgifter för det unika projektet. Allt dokumenteras och protokollförs noggrant. Den mättekniker man anlitar måste vara utbildad och certifierad. Detta för att kunna utföra korrekta inmätningar och utsättningar på ett effektivt sätt. 

Många gånger behöver mätteknikern även vara på plats regelbundet under hela byggprocessen för att säkerställa att de mätningar som gjorts efterföljs. För att det ska fungera optimalt måste mätteknikern också vara väl insatt i olika byggprocesser och deras olika moment. Detta då det är stor skillnad på att bygga en väg och en ny flygplats eller järnvägsstation. 

Så hittar ni rätt mättekniker i Sundsvall

Vill man anlita en mättekniker i Sundsvall finns det några saker som kan vara bra att tänka på. Den mättekniker man väljer måste vara erfaren och ska helst även ha arbetat med liknande byggprojekt tidigare. Då det ofta är stora ekonomiska intressen inblandade måste kommunikationen också fungera bra och mätteknikern måste leverera i tid.

Bästa sättet att hitta den perfekta mätteknikern är genom att fråga branschkollegor om tips. Man ska alltid intervjua minst två olika kandidater innan man bestämmer sig för vem man ska anlita. Detta eftersom både personkemi och kommunikation måste stämma. Viktigt är även att titta på vilka andra uppdragsgivare som mätteknikern har arbetat för. 

När man väl bestämt vilken mättekniker man vill anlita för uppdraget måste man skriva ett detaljerat avtal. Detta ska klargöra hela projektet och de exakta arbetsuppgifterna. Det ska även stå vad som händer om mätteknikern inte fullföljer sina arbetsuppgifter eller inte levererar i tid. På så vis undviker man tråkiga missförstånd och slipper kostsamma förseningar.