Brandisolering en viktig del i renovering

Vid köp av fastighet bör man göra en besiktning. Det gäller inte bara ledningar och fukt utan även för att se till att brandisolering finns och är i bra skick.

Huset var ganska nytt och behövde inte särskilt mycket renovering. Egentligen kunde Adam och Emma flytta in med det samma om de ville när köpet gick igenom. Det handlade bara om att sätta sin egen prägel på det hem som förhoppningsvis skulle bli deras och barnens i många år framöver. 

Emma var av naturen noggrann med allt, även med huset. Innan hon skulle gå med på att köpa någonting var det viktigt för henne med en noggrann besiktning. Hon ville veta hur det var med el, vatten och brandsäkerhet. Ingen detalj fick missas. Egenskapen var irriterande men även mycket bra, det visste Adam från förr.

Hjälp, dålig brandisolering!

Det visade sig att hennes noggrannhet skulle ge resultat även denna gång. Som de gissat hade det mesta i huset varit felfritt. Det var trots allt ganska nybyggt. Det var när kontrollanten undersökte hur det såg ut i väggar och tak som problemet upptäcktes. Brandisoleringen var nästan obefintlig i takregionen.

Det var ett oroande problem som de var glada att de upptäckt innan något hänt. Det kunde ha blivit katastrof. Nu när de visste om det kunde de göra en anmälan om dolda fel och göra isoleringen själva. Sedan kunde de flytta in och vara förvissade om att de hade det bästa brandskydd som de kunde ha. För mer information om brandskydd se brandisolering.nu.